Саветовање привредних судова Србије

В.ф. председника Врховног касационог суда Драгомир Милојевић обратио се на свечаном отварању 27. Саветовања привредних судова Србије, 4. септембра 2019. године на Златибору.

В.ф. председника Врховног касационог суда је поздравио концепт и програм Саветовања и истакао значај привредног судства и правне сигурности за економију Србије и за развој привредних активности друштва.

Говорећи о резултатима рада Привредног апелационог суда и привредних судова, в.ф. председника Врховног касационог суда је указао на изузетан рад судија привредних судова. „Просечна дужина трајања поступка у 2012. години је била 534 дана, а у 2018. години 270 дана на нивоу Србије. У Привредном апелационом суду у 2012. години то је износило 190 дана, у привредним судовима 207 дана, а у 2018. години у Привредном апелационом суду 159 дана, а у привредним судовима 160 дана“, рекао је председник Милојевић.

На 27. Саветовању привредних судова Србије, које се одржава од 4. до 6. септембра 2019. године на Златибору, у организацији Привредног апелационог суда, учествују и судије и саветници Грађанског одељења Врховоног касационог суда.