Саветовање судија „Судијски дани - 2015“

Годишње саветовање судија Републике Србије, у организацији Врховног касационог суда, одржано је од 14. до 17. октобра 2015. године у Врњачкој Бањи.

Теме саветовања биле су: Правосуђе данас, Закони и њихова примена и Актуелна спорна питања у судској пракси.

Саветовање је отворио председник Врховног касационог суда, Драгомир Милојевић.

Свечаном отварању Саветовања, присуствовали су представници највиших судских инстанци из земаља региона - из Суда Босне и Херцеговине, Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине, Врховног суда Републике Српске и Врховног суда Републике Македоније, представници државних органа и институција, декани и професори правних факултета, представници међународних организација, невладиних организација, струковних удружења и еминентни правни стручњаци.

Након поздравних речи и отварања Саветовања, председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, обратио се присутнима уводним излагањем са освртом на актуелна питања која су пред правосуђем Србије.

Председник Милојевић је истакао, да су добре правосудне институције од кључног значаја за развој и одрживост једног друштва, да усвајање јасних закона и њихова доследна примена, као и успостављање правосудних институција заснованих на добро утврђеним основним начелима, доприносе ефикаснијем и квалитетнијем остваривању принципа правичног суђења и доступности правде.

Председник Врховног касационог суда, је нагласио да се од судова очекује не само да буду независни у раду, да поступају једнако према свима, да подржавају владавину права и штите људска права, већ и да буду ефикасни у свом раду.

На свечаном отварању Саветовања, присутне су поздравили и пожелели успешан рад, министар правде Никола Селаковић, председница Уставног суда  Весна Илић-Прелић, амбасадор Michael Davenport, шеф делегације Европске уније у Србији, шеф Мисије ОЕБС у Србији, амбасадор Peter Burkhard, амбасадор Краљевине Холандије Hendrik van den Dool, судија суда Босне и Херцеговине Бранко Перић, судија Врховног суда Републике Српске Стака Гојковић, судија Врховног суда Републике Македоније Зирап Лимани и председник Скупштине општине Врњачка Бања Родољуб Џамић.

У оквиру пленарног заседања, Главни судија Јужног округа државе Флорида, Kevin Michael Moore, говорио је о интегритету и независности судија.

Судије су на Саветовању, представиле реферате и дискутовале у кривичној, грађанској, управној и прекршајној секцији, учествовале на бројним округлим столовима („О кривичном законику“, „О судској заштити узбуњивача“, „О законику о кривичном поступку“, „О новом радном законодавству“, „О спорним питањима извршног поступка“, „О повраћају имовине и обештећењу“, „О азилу“, „О малолетницима“, „О привредном праву“, „О спорним питањима парничног и ванпарничног поступка“, „О актуелним спорним питањима у примени новог закона о прекршајима“), присуствовале стручним презентацијама и предавањима правних експерата (Дагмаре Рајске, правника у Европском суду за људска права; Tomasа  M. Devineа, директора ГАП-а, Вашингтон, експерта Пројекта за правосудну реформу и одговорну власт USAID – JRGA; Laurenceа T. Vetterа, директора Пројекта за правосудну реформу и одговорну власт USAID – JRGA; Kevinа Michael Mooreа, главног судије Јужног округа државе Флорида, САД).

У оквиру пленарне седнице грађанске и управне секције, обележен је Европски дан цивилне правде, (25. октобар), који је установљен 2003. године a обележава се у државама чланицама Савета Европе, са циљем да се грађани информишу о својим правима и обавезама у оствaривању судске заштите.

Другог радног дана Саветовања одржан је састанак председника Врховног касационог суда са председницима свих судова опште и посебне надлежности. Радно председништво сачињавали су председник Врховног касационог суда, Драгомир Милојевић и његови заменици, судија Јанко Лазаревић и Снежана Андрејевић. Првом делу састанка пресуствовао је и министар правде Републике Србије, Никола Селаковић. На састанку је размотрен деветомесечни извештаји о раду судова (од 01.01.2015. до 30.09.2015. године)  и разматрана су актуелна питања у судству. У оквиру другог дела састанка, председници судова су присуствовали презентацијама, прво,  Laurencea T. Vettera, директора Пројекта JRGA (у оквиру USAID-а), који је представио SIPRES - Пројекат за реформу правосуђа и одговорну власт, чија ће се анализа очекиваних резултата примењивати у прекршајним судовима од 01. јануара 2016. године, затим је Kevin Michael Moore, главни судија Јужног округа држава Флорида, представио Приручник за судије у њиховом раду и искуства америчких судија, судија Sylvan Sobel, је такође представио Приручик за судије, али само првостепених судова. О уједначавању судске праксе и публикацији са истим називом говорила је Ивана Рамадановић, испред Мисије ОЕБС у Србији, а о предстојећим обавезама председника судова у вези примене Закона о заштити права на суђење у разумном року, излагала је председник Одељења за заштиту права на суђење у разумном року у Врховном касационом суду, судија Љубица Милутиновић.   

На Саветовању је у оквиру кривичне секције представљен Приручник за кривични поступак (BENCHBOOK).

У оквиру Годишњег саветовања судија, Врховни касациони суд је 16. октобра 2015. године, уз подршку Мултидонаторског повереничког фонда, организовао радни састанак судијских помоћника виших судова, посвећен уједначавању судске праксе. О улози Врховног касационог суда у процесу уједначавања судске праксе, организацији и раду одељења судске праксе и искуствима говорили су судије Врховног касационог суда и представници међународних организација које подржавају ове активности. У дискусији су учествовали судијски помоћници који су износили своје предлоге и сугестије. У циљу јачања капацитета судијских помоћника као носилаца процеса уједначавања судске праксе, на састанку се говорило о досадашњим и будућим активностима Врховног касационог суда и  доношењу докумената и то: Плана активности Врховног касационог суда ради уједначавања судске праксе и Споразума председника апелационих судова о организацији, месту и времену одржавања заједничких седница. На састанку је било речи и о реализацији Споразума, усаглашавању правних ставова и неопходности усклађивања судске праксе са праксом Европског суда за људска права.

Када се сумирају први утисци Годишњег саветовања судија, може се закључити да је отворено и разматрано низ значајних тема за судство данас и да је учешће по секцијама и округлим столовима несумњиво значајано за даљи рад судија у кривичној, грађанској, управној и прекршајној области права. 

Организацију Саветовања су помогли Америчка агенција за међународни развој - Пројекат за реформу правосуђа и одговорну власт, Немачка организација за техничку сарадњу - ГИЗ, Канцеларија Савета Европе, Мисија ОЕБС и Светска банка.