Саветовање судија „Судијски дани 2019“

Годишње саветовање судија Републике Србије, у организацији Врховног касационог суда, одржано је од 10. до 12. октобра 2019. године у Врњачкој Бањи.

Теме Саветовања биле су: Правосуђе данас, Закони и њихова примена и Актуелна спорна питања у судској пракси.

Судије су на Саветовању представиле реферате у кривичној, грађанској, управној и прекршајној секцији, присуствовале предавањима и презентацијама страних експерата и судија из региона и света и учествовале на округлим столовима о изменама кривичног законика, о борби против прања новца и финансирања тероризма, о борби против корупције, о породичном и радном праву, о етици и дисциплинској одговорности судија, о слободи изражавања и о малолетницима.

Након поздравних речи и отварања Саветовања, в.ф. председника Врховног касационог суда и председник Високог савета судства Драгомир Милојевић, обратио се уводним излагањем.

„Реформу судске власти није могуће наставити само изменама Устава и одговарајућих правосудних закона, већ стварању таквог амбијента у коме се положај судске власти ни у једном сегменту не може подредити било ком другом облику власти“, истакао је в.ф. председника Врховног касационог суда и додао да „држава мора јачати судске институције у мери и обиму којим ће сачувати њихову потпуну самосталност и независност као последње бране законитости и људских права и слобода“.

Говорећи о резултатима рада судова у 2019. години, в.ф. председника Врховног касационог суда је рекао да је у првој половини године решено 1.142.268 предмета у свим судовима и да је настављен тренд повећања прилива нових предмета.

 „У наредном периоду се посебно морамо фокусирати на решавање старих предмета у савладавању прилива, уједначавање судске праксе, унапређење транспарентности судског система, а посебно избора носиоца судијске функције и њихово напредовање, побољшање професионалног усавршавања судског особља, ефикаснију заштиту права на суђење у разумном року и подстицање и већу примену алтернативних начина решавања спорова“, закључио је в.ф. председника Врховног касационог суда.

На свечаном отварању Саветовања говорили су: председница Устваног суда Весна Илић Прелић; заменица шефа делегације Европске уније у Србији Матеја Норчич Штамцар; шеф мисије Савета Европе у Београду Тобиас Флесенкемпер; заменик шефа Мисије ОЕБС-а у Србији Џозеф Мелот; председница Врховног суда Црне Горе Весна Меденица; потпредседник Врховног суда Словеније др Миодраг Ђорђевић; заменица председника Врховног суда Федерације БиХ Исмета Мујановић; судија Суда БиХ Станиша Глухајић; у име општине Врњачка Бања обратио се председник општине Бобан Ђуровић.

На Саветовању судија 10. октобра 2019. године, Врховни касациони суд доделио је награде и признања судовима за постигнуте резултате и напредак у текућој у односу на претходну годину. Награде су додељене у две категорије првостепеним судовима који бележе највеће повећање броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године и првостепеним судовима који бележе највеће повећање броја укупно решених предмета у суду у односу на исти период претходне године. Признања су додељена за допринос унупрађењу ефикасности и квалитету судског система и за иновације које су допринеле побољшању рада суда.

В.ф. председника Врховног касационог суда одржао је на Саветовању судија састанак са председницима свих судова опште и посебне надлежности у Републици Србији.

Годишњем саветовању судија присуствовали су представници највиших судова из Црне Горе, Словеније, Босне и Херцеговине, представници државних органа и институција, професори правних факултета, представници међународних организација, невладиних организација, струковних удружења и еминентни правни стручњаци.

Организацију Саветовања су помогли Европска унија, Вишедонаторски поверенички фонд (МДТФ) којим управља Светска банка у Србији, Мисија ОЕБС-а у Србији, Савет Европе и Америчка агенција за међународни развој (УСАИД).