Саопштења

Судским пословником, чл. 53 и 54 прописано је да Суд даје саопштења за јавност о одлукама Суда за које постоји интересовање јавности. Суд даје и разна саопштења у вези свог рада. У случају да је информација о одлуци, односно раду Суда неистинито, непотпуно или нетачно пренета, Суд може захтевати, у складу са законом, да се објави одговор или исправка.

Судије Врховног касационог суда Мирјана Андријашевић, Татјана Вуковић, Владислава Милићевић, Бојана Пауновић и Весна Станковић ступиле су на функцију на свечаној Општој седници, која је одржана 14. јула 2022. године у Врховном касационом суду.

Конференција о улози истакнутих правника у правосудним саветима одржана је 3. јуна 2022. године на Правном факултету у Београду. Председница Врховног касационог суда и Високог савета судства Јасмина Васовић обратила се у уводном делу конференције.

Председница Врховног касационог суда Јасмина Васовић састала се са председницима апелационих, виших и судова републичког ранга 10. и 11. маја 2022. године у Врховном касационом суду, поводом Годишњег извештаја о раду судова у Републици Србији за 2021. годину.

Председница Врховног касационог суда Јасмина Васовић састала се са председницима основних судова 9. маја 2022. године у Београду, поводом Годишњег извештаја о раду судова у Републици Србији за 2021. годину.

Завршна конференција пројекта „Алтернативне кривичне санкције у судској пракси“ одржана је 4. марта 2022. године у Београду. Председница Врховног касационог суда Јасмина Васовић обратила се у уводном делу конференције.

Председница Врховног касационог суда Јасмина Васовић учествовала је на конференцији „Деца у контакту са законом – унапређење остваривања права, превенција и заштита“, која се одржава 24. и 25. фебруара 2022. године у Београду.

Председница Врховног касационог суда Јасмина Васовић учествовала је на конференцији „Ефикасна примена Европске конвенције о људским правима са фокусом на извршавање пресуда Европског суда за људска права“, која је одржана 10. децембра 2021. године у Београду.

Председница Врховног касационог суда Јасмина Васовић, примила је амбасадорку Народне Републике Кине у Србији Њ.Е. Чен Бо, 8. децембра 2021. године у Врховном касационом суду.

Судије Врховног касационог суда Драгана Бољевић, Драгана Миросављевић, Ивана Рађеновић, Милена Рашић, Светлана Томић Јокић и Зоран Хаџић ступиле су на функцију на свечаној Општој седници, која је одржана 18. новембра 2021. године у Врховном касационом суду.

Регионална конференција „Жртва кривичног дела и кривчноправни инструменти заштите (међународни правни стандарди, регионална кривична законодавства, примена и мере унапређења зашите)“ одржана је 22. октобра 2021. године у Београду.

Pages