Саопштења

Судским пословником, чл. 53 и 54 прописано је да Суд даје саопштења за јавност о одлукама Суда за које постоји интересовање јавности. Суд даје и разна саопштења у вези свог рада. У случају да је информација о одлуци, односно раду Суда неистинито, непотпуно или нетачно пренета, Суд може захтевати, у складу са законом, да се објави одговор или исправка.

Судије Врховног касационог суда, учествовале су на регионалној конференцији “Односи између јуриспруденције Врховних судова и Европског суда за људска права, у светлу обезбеђивања правне сигурности грађана у региону“, која је организована од 28. до 30. октобра 2015. године у Скопљу.

Председник Врховног касационог суда и Високог савета судства, Драгомир Милојевић, примио је 27. октобра 2015. године у Врховном касационом суду, представнике Међународне комисије правника.

Председник Врховног касационог суда, Драгомир Милојевић, заменик председника суда, судија Јанко Лазаревић и председник Кривичног одељења суда, судија Бата Цветковић, састали су се са представницима делегације Асоцијације правника Руске Федерације, 26. октобра 2015.

Годишње саветовање судија Републике Србије, у организацији Врховног касационог суда, одржава се од 14. до 17. октобра 2015. године у Врњачкој Бањи.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, учествовао је на конференцији „Актуелна питања унапређења кривичног поступка-искуства Узбекистана и инострана пракса“, која је одржана 15. и 16. септембра 2015. године у граду Самарканд у Узбекистану.

Савет Европе организoвao je, 17. јула 2015. године у Београду, завршну конференцију пројекта „Подршка судству у Србији у примени Европске конвенције о људским правима“.

Судијски помоћници Врховног касационог суда, апелационих судова и Управног суда, боравили су од 7. до 8. јула 2015. године, у студијској посети Савету Европе и Европском суду за људска права у Стразбуру.

Сeдницa Кoмисиje зa спрoвoђeњe Нaциoнaлнe стрaтeгиje рeфoрмe прaвoсуђa зa пeриoд 2013/2018. гoдинe, oдржaнa je 08. jулa 2015. гoдинe у Пaлaти Србиja.

Судије Врховног касационог суда, боравиле су од 30. јуна до 1. јула 2015. године, у студијској посети Савету Европе и Европском суду за људска права у Стразбуру.

Делегација Републике Мађарске, састављена од представнка Врховног суда и Министарства правде Републике Мађарске, посетила је у четвртак 25. јуна 2015. године, Врховни касациони суд.

Pages