Саопштење за јавност

Данас је у просторијама Врховног касационог суда потписан Меморандум о разумевању између Врховног касационог суда и Програма поделе власти који финансира Агенција Сједињених америчких држава за међународни развој (USAID).

Сврха овог Меморандума је дефинисање услова под којим ће се одвијати сарадња између Врховног касационог суда и Програма поделе власти, а које спроводи East-West Management Institute, Inc.

У начелу, стране потписнице ће сарађивати на изради новог вебсајта Суда, као и на развијању капацитета Врховног касационог суда за представљање свог рада у јавности и управљању предметима, како би се Суду помогло да постане транспарентнији и ефикаснији носилац судске власт у Републици Србији.

Планирана помоћ Програма поделе власти обухвата, између осталог и дизајнирање и пуштање у рад новог сајта Суда, дизајнирање и израду инфо-пулта у згради Врховног касационог суда како би се унапредило пружање услуга грађанима и обезбедиле корисне информације у вези рада судова и пружање помоћи у транспарентности свеукупног рада Суда, кроз унапређење комуникација и боље представљање Суда у јавности.