Саопштење од 10.07.2013.

У наставку сарадње коју Врховни касациони суд и Високи савет судства имају са Мисијом ОЕБС-а у Србији, на састанку је посебно истакнута потреба да се настави са радом на Пројекту „Институционализација служби за помоћ и подршку оштећенима и сведоцима“.

Драгомир Милојевић је представнике ОЕБС-а упознада да је у Изменама и допунама Закона о уређењу судова предвиђено да се судској управи виших судова, као и других судова које одреди Високи савет судства, може се организовати служба за пружање подршке и помоћи сведоцима и оштећенима. Ова допуна Закона о уређењу судова је добар корак ка усаглашавању нашег законодавства са законодавством ЕУ и у складу је са Директивом Савета ЕУ из октобра 2012. године о успостављању минимума стандарда о правима, подршци и заштити жртава кривичних дела, истакао је в.ф. председника Врховног касационог суда. Поред тога, Акционим планом за спровођење Националне стратегије за реформу правосуђа 2013-2018, у оквиру 2. начела: Непристрасност и квалитет правде, дефинисан је стратешки циљ: Успостављање служби за помоћ и подршку оштећенима и сведоцима у тужилаштвима и судовима. Ради реализације ове смернице неопходна ће бити даља помоћ међународне заједнице, подршка експерата ЕУ, кроз размену искустава из ове области.

В.ф. председника суда је на састанку предочио приоритете Врховног касационог суда и Високог савета судства у наредном периоду, имајући у виду да је донета Национална стратегија реформе правосуђа 2013-2018, и упознао их са активностима које ће се предузимати у циљу имплементације Акционог плана.

Заједнички је закључак да се сарадња са Мисијом ОЕБС-а добро реализује на спровођењу пројекта помоћи дисциплинском тужиоцу, његовом ефикаснијем раду и организацији рада, као и на раду на изради Нацрта правилника о вредновању рада судија и председника судова, на чему ће се и даље инсистирати. До сада су прикупљени коментари ОЕБС-а, ЕК као и коментари судова, које ће Високи савет судства анализирали и узети озбиљно у разматрање у даљем раду, истакао је Драгомир Милојевић.