Саопштење опште седнице Врховног касационог суда (30.10.2012)

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Службено
30. 12. 2010. године
Б е о г р а д

С А О П Ш Т Е Њ Е

ОПШТЕ СЕДНИЦЕ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА

Општа седница Врховног касационог суда изражава озбиљну забринутост изменама сета правосудних закона, које је на јучерашњој седници донела Народна скупштина, без претходног упознавања и изјашњавања стручне јавности, будући да се њима уводи ретроактивност и нарушава уставно начело сталности судијске функције.    

ОПШТА СЕДНИЦА
ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА