Саопштење Опште седнице од 21.02.2013. године

С А О П Ш Т Е Њ Е

Општа седница Врховног касационог суда на седници одржаној 21.02.2013. године поставила је судију Драгомира Милојевића за вршиоца функције председника Врховног касационог суда.

у Београду, 21.02.2013.
Врховни касациони суд
председавајући Опште седнице,
судија Звездана Лутовац