Саопштење Опште седнице од 22.03.2013.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Гостујући у јутарњем програму РТС-а 22. 03. 2013. године потпредседница Социјалистичке партије Србије Дијана Вукомановић је изјавила: „да није добро да СНС сматра да би њихови људи требало да воде све три гране власти – законодавну, извршну и судску.“

Општа седница Врховног касационог суда сматра да је наведена изјава потпредседнице Социјалистичке партије Србије недопустива. Судска власт је независна од законодавне и извршне власти. За судску власт је без утицаја из које политичке партије је министар правде јер он није на „челу“ судске власти, већ председник Врховног касационог суда као највишег суда у Републици Србији.

Председавајући Опште седнице

В.ф. председника

Врховног касационог суда

Драгомир Милојевић

У Београду, 25.03.2013.године