Саопштење са састанка са високим комесаром УН 18.06.2013.

В.ф. председника Врховног касационог суда, Драгомир Милојевић, примио је данас Високог комесара Уједињених нација за људска права, госпођу Наванетем Пилај, са сарадницима. Састанку су присуствовали заменик председника Врховног касационог суда, судија Јанко Лазаревић и судија Вида Петровић Шкеро. 

В.ф. председника суда информисао је Високог комесара о активностима које се предузимају у циљу унапређења заштите људских права у поступцима пред судовима. На састанку је истакнут значај доношења нове Националне стратегије за реформу правосуђа 2013-2018, која поставља оквире за унапређење независности правосуђа, квалитета правде, успостављање стручног, ефикасног и одговорног правосуђа, које је у свом раду отворено и у чији рад грађани имају поверења. Посебно је било речи о новим процесним законима, који треба да допринесу убрзању поступака пред судовима, а указано је и на измене и допуне Кривичног законика, којим се уводи, да ће суд мржњу ценити као посебну отежавајућу околност приликом одмеравања казне, што је управо усмерено на јачање људских права и на борбу против сваког облика дискриминације.

Високи комесар за људска права је посебно истакла неопходност да се судови у својим одлукама директно позивају и примењују ратификоване међународне документе, да је неопходно да се грађанима обезбеди доступност правди, благовременост и ефикасност у поступању и суђење у разумном року, како би грађани своја права могли да остваре пред судовима, јер, како је заједнички закључено, на судовима је да буду „чувари“ људских права.

Високи комесар Уједињених нација је понудила помоћ у припремању и спровођењу програма обуке за судије која се спроводи у Правосудној академији, када је реч о програмима заштите људских права и понудила помоћ да се широко дистрибуирају приручници и водичи Канцеларије Високог комесара Уједињених нација за људска права.