Саопштење са седнице колегијума Врховног касационог суда

Колегијум Врховног касационог суда поново указује јавности да је судска власт непристрасна, независна и самостална од законодавне и извршне власти, па стога непримерене изјаве појединих носилаца јавних функција којима се чини покушај утицаја на ток и исход судских поступака, представљају недозвољено уплитање политике и урушавање угледа судске власти, а тиме и статуса судова.

Председавајући седнице Колегијума
в.ф. председника Врховног касационог суда

Драгомир Милојевић