Саопштење

У просторијама Врховног касационог суда председник суда Драгомир Милојевић, примио представника Slynn фондације из Велике Британије, Sir Stanley Burtnonа. На обострано задовољство, констатована је потреба за настављањем започете сарадње у 2012. години и у том смислу су идентификоване приоритетне области, које   могу помоћи у хармонизацији  прописа и постизању европских стандарда на путу придруживања  Републике Србије  Европској унији.

У најскорије време ће се започети са једним од приоритета, едукацијом судија у судовима Републике Србије.