Саопштење

Представници Америчке агенције за међународни развој (УСАИД), коју су чинили директорка мисије УСАИД-а у Србији,  Сузан Фриц, директор УСАИД канцеларије за демократију и управљање Питер Виблер, менаџер СПП пројекта Милена Јеноваи и менаџер ЈРГА пројекта Марко Пјевић, посетили Врховни касациони суд.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић примио је представнике Америчке агенције за међународни развој (УСАИД), коју су чинили директорка мисије УСАИД-а у Србији,  Сузан Фриц, директор УСАИД канцеларије за демократију и управљање Питер Виблер, менаџер СПП пројекта Милена Јеноваи и менаџер ЈРГА пројекта Марко Пјевић и изразио велико задовољство због поновног сусрета. 

Директорка мисије УСАИД-а у Србији,  Сузан Фриц се захвалила на срдачним пријемима представника УСАИД-а у Србији у Врховном касационом суду и истакла постојање врло успешне сарадње која се остварује од кад он руководи Врховним касационим судом, али и спремност да УСАИД и даље подржава реализацију пројеката који ће помоћи да судови у Републици Србији побољшају свој рад. 

Председник Суда Драгомир Милојевић истакао је значајну услогу УСАИД у многим активностима које је Врховни касациони суд предузео у 2013. години, али и у годинама које су јој претходиле и најавио нове пројекте којима треба да се оствари заједнички циљ који је са својим тимом поставио, како би подигао урушен углед судова од 2010. године и да верује да ће у томе и даље бити подржан од УСАИД-а. 

Председник Врховног касационог суда такође је истакао и значај свих до сада реализованих пројеката у сарадњи са УСАИД-ом, као што је електронско вођење предмета и смањење броја старих предмета и да су резултати ових пројеката у судовима где су  имплементирани најбољи показатељи њихове успешности. 

Преседник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић је истакао и постојање проблема са којима се сусрећу судови у свом раду у новој мрежи судова: од смештајних услова, техничке опремљености, људских ресурса, али сматра да се овом проблему мора прићи комплексније и да Врховни касациони суд и Високи савет судства у оквиру своје надлежности предузимају све мере за изналажење решења. 

У наставку разговора, директорка УСАИД-а Сузан Фриц и чланови њене делегације и председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић предложили су формирање заједничког тима за стварање нових програма за спровођење активности и прецизирали план активности тима за наредни период.