Саопштење

Врховни касациони суд и USAID представили Национални план за смањење броја старих предмета председницима свих судова у земљи.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић представио је у просторијама Палате правде у Београду, Национални план за смањење броја старих предмета и стратешки циљ Плана по коме би број од 1,75 милиона старих предмета у 2013. години, током наредних пет година требало да буде смањен за 80%, односно на око 350.000 старих предмета. То значи да би сви садашњи стари предмети морали бити решени, јер ће наредних година један број нових предмета прећи у старе. План је да 2018. године не буде ниједног предмета старијег од пет година, да се за 80 % смањи број предмета старих између три и пет година и да се за 60 % смањи број предмета који трају од две до три године. ''То можда јесте амбициозан циљ, али ћемо, ако судије буду вредно радиле, успети да га постигнемо'', поручио је председник суда Милојевић.

У циљу остварења Плана за смањење броја старих предмета, Врховни касациони суд израдио је документ „Јединствени програм решавања старих предмета у Републици Србији“, уз подршку Америчке агенције за међународни развој – USAID- Програм поделе власти (СПП). Директор овог УСАИД-овог Програма, Brajan LeDuk поручио је председницима свих судова да ће ''краћи судски процеси високог квалитета повећати поверење јавности у судове''.

У Националном плану за смањење броја старих предмета наводе се четири мере за постизање циљева који се тичу смањења броја старих предмета: унутрашње организационе мере, боља сарадња са спољним партнерима, процедуралне мере и повећање степена поверења јавности у рад судова. Све су већ примењене током сарадње коју је СПП остварио са пилот-судовима и у великој мери су допринеле убрзању рада на предметима, о чему је говорио и председник Милојевић, подстичући председнике судова да употребе технике које су се већ показале успешним у десет пилот-судова са којима сарађује USAID. 

„План предвиђа смањење броја старих предмета брзином од 20% годишње, а напредак ће пратити посебна радна група коју је основао Врховни касациони суд. То су стандарди којима би судови требало да стреме. Краћи али и даље квалитетни судски поступци ће довести до повећаног степена поверења јавности у рад судства и допринети томе да окружење у Србији постане боље за оне који овде желе да инвестирају'', изјавио је директор USAID-овог Програма поделе власти Brajan LeDuk.

USAID-ов Програм поделе власти пружа помоћ судству Србије у његовим настојањима да ради ефикасније и да успешније излази у сусрет потребама грађана, тако што, између осталог, помаже у обуци судија на тему управљања предметима, чиме се смањује број старих предмета и одуговлачење у судским поступцима.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић подсетио је челне људе свих судова у Србији да је од 1. јануара 2014. законом уведено право грађана да редовним судовима подносе захтеве за накнаду штете због повреде права на суђење у разумном року     и нагласио: ''Све зависи само од нас судија и председника судова. Сва одговорност је на нама. Сви смо на заједничком задатку да побољшамо стање у правосуђу. Ако хоћемо бољу Србију – морамо мало да запнемо. Сад нам је прилика да нешто поправимо''.