Састанак председника Врховног касационог суда са председницима три основна суда у Београду

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић одржао је 20. јануара 2017. године, састанак са председницима Првог, Другог и Трећег основног суда у Београду, ради разматрања поступања судова у извршним предметима и примене Закона о извршењу и обезбеђењу.

Председници судова су се сагласили да је потребно направити план поделе „Ив“ предмета и организацију даљег рада судова како би се обезбедила већа ефикасност у извршним поступцима.

Примећени су добри резултати које је постигао Први основни суд у Београду уз подршку пројекта „Унапређење ефикасности правосуђа“. Овај суд је решио око 520.000 старих извршних предмета чиме је број старих предмета умањио за половину.

Око 270.000 „Ив“ предмета потребно је поделити између ова три суда. У свим овим предметима поверилац „Инфостан“ се определио да у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу поступак извршења буде настављен пред судовима.