Састанак председника Врховног касационог суда са председницима три основна суда у Београду

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић одржао је 14. новембра 2017. године у Врховноном касационом суду, састанак са председницима Првог, Другог и Трећег основног суда у Београду.

На састанку се разговарало о расподели „Ив“ предмета и изналажењу решења проблема у вези смештајних услова, техничке опремљености и броја особља како би се обезбедила већа ефикасност у извршним поступцима.

Састанку су присуствовали и заменица председника Апелационог суда у Београду Милица Поповић Ђуричковић, председник Вишег суда у Београду Александар Степановић и Милан Николић представник пројекта „Унапређење ефикасности правосуђа“, који финансира ЕУ, а који је подржавао Први, Други и Трећи основни суд у Београду у активностима расподеле „Ив“ предмета.