Састанак председника Врховног касационог суда са представницима Одбора за уставна питања Европског парламента

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић састао се са представницима делегације Одбора за уставна питања Европског парламента, коју је предводио председник Одбора Ђерђ Шепфлин, 23. маја 2017. године у Врховном касационом суду.

На састанку је разматрана улога Врховног касационог суда у европским интеграцијама и досадашња реформа судства.

Председник Врховног касационог суда је упознао представнике Европског парламента са организацијом и надлежностима судова у Србији и са улогом Врховног касационог суда у европским интеграцијама и спровођењу обавеза у складу са Националном стратегијом за реформу правосуђа и Акционим планом за Поглавље 23.

Председник Милојевић, указао је на активности у вези са побољшањем ефикасности рада судова и уједначавањем судске праксе и истакао значај предстојећих уставних реформи у вези са положајем судства.

Представници Одбора за уставна питања Европског парламента бораве у посети Србији од 22. до 24. маја 2017. године.