Састанак председника и судија Врховног касационог суда са председницима свих судова у Србији

Врховни касациони суд у сарадњи са Канцеларијом Савета Европе, 29. августа 2017. године у Палати Србија у Београду, организовао je састанак председника и судија Врховног касационог суда са председницима свих судова у Србији.

Уводним речима обратили су се председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић и шеф Канцеларије Савета Европе у Београду Тим Картрајт.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић је истакао да су бројна спорна питања са којима се сусрећу судови у Србији „разрађена“ у примерима судске праксе Европског суда за људска права. „Интернационализација унутрашњих спорова може се спречити поштовањем европских стандарда у пракси пред домаћим судовима“, ракао је председник Врховног касационог суда.

Говорећи о медијацији, председник Милојевић је указао на значај медијације као алтернативног начина решавања спорова, у циљу смањења броја предмета у судовима и подсетио да су Врховни касациони суд, Високи савет судства и Министарство правде донели Упутство за унапређење медијације у Републици Србији.

Председник Врховног касационог суда је представио Извештај о раду судова за период јануар-јун 2017. године са освртом на реализацију Измењеног Јединственог програма решавања старих предмета.

На састанку су разматрана спорна питања у примени Закона о заштити права на суђење у разумном року, представљени шестомесечни резултати рада судова и презентована Централна статистика ради унапређења прикупљања статистичких података.

Састанци председника и судија Врховног касационог суда са председницима свих судова, поводом примене Закона о заштити права на суђење у разумном року, одржани су  и 22. децембра 2015. године и 2. марта 2016. године.