Састанак председнице Врховног касационог суда са председником Врховног суда Чешке Републике

Председница Врховног касационог суда Јасмина Васовић и председник Врховног суда Чешке Републике Petr Angyalossy састали су се 2. фебруара 2022. године у Врховном касационом суду.

Председница Врховног касационог суда упознала је председника Врховног суда Чешке Републике са организацијом и надлежностима судова у Србији и начином рада и надлежностима Врховног касационог суда и Високог савета судства.

Председник Врховног суда Чешке Републике упознао је председницу Васовић са организацијом судског система Чешке Републике и надлежностима Врховног суда.

Председници врховних судова две државе су изразили задовољство због данашњег састанка и нагласили спремност за даље унапређење сарадње.