Састанак председнице Врховног касационог суда са председницима основних судова

Председница Врховног касационог суда Јасмина Васовић састала се са председницима основних судова 9. маја 2022. године у Београду, поводом Годишњег извештаја о раду судова у Републици Србији за 2021. годину.

Председница Врховног касационог суда је указала на то да упоредни подаци из Извештаја о раду судова, указују на смањење савладавања прилива.

Говорећи о старим предметима, председница Васовић је истакла да је недопустиво постојање предмета старих преко десет година у основним судовима, посебно у кривичној и материји радних спорова, те да не постоје нерешиви предмети.

Председница Врховног касационог суда је подсетила председнике основних судова да је њихова дужност да воде рачуна о примени Етичког кодекса судија и позвала их да се обрате Етичком одбору Високог савета судства.

Врховни касациони суд прикупља и обрађује појединачне статистичке извештаје о раду свих судова у Републици Србији.