Састанак са председницима апелационих, виших и судова републичког ранга

Председница Врховног касационог суда Јасмина Васовић састала се са председницима апелационих, виших и судова републичког ранга 10. и 11. маја 2022. године у Врховном касационом суду, поводом Годишњег извештаја о раду судова у Републици Србији за 2021. годину.

Председница Врховног касационог суда је указала на то да је у вишим судовима са великим приливом предмета приметна велика разлика у броју решених предмета у Гж материји (грађански предмети по жалби).

Врховни касациони суд прикупља и обрађује појединачне статистичке извештаје о раду свих судова у Републици Србији.