Састанак са представницима Удружења за заштиту корисника банкарских услуга ЦХФ Србија

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић примио је 6. јуна 2018. године у Врховном касационом суду, представнике Удружења за заштиту корисника банкарских услуга ЦХФ Србија.

Председник Врховног касационог суда рекао је представницима Удружења да ће Врховни касациони суд све предмете у вези са кредитима грађана задужених у швајцарским францима примљене до данашњег дана решити до 1. октобра 2018. године.

Председник Милојевић је посебно нагласио да Врховни касациони суд не може унапред заузимати правне ставове, већ ће одлучивати само у конкретним предметима а што је и у складу са европским стандардима, и додао да ће суд нижестепеним судовима упутити допис да се наведени предмети сматрају хитним.

С обзиром на то да се ради о такозваним типским предметима, нижестепени судови ће из тих одлука моћи да доносе закључке о ставовима Врховног касационог суда.

Са посебном опрезношћу, судови ће поштујући принципе савесности и поштења разматрати тужбе са предлогом за одређивање привремене мере у поменутим споровима.