Састанци са председницима судова

В.ф.председника Врховног касационог суда Драгомир Милојевић и чланови Радне групе за праћење примене Програма решавања старих предмета одржали су састанке са председницима основних и виших судова са подручја Апелационог суда у Београду 23. јануара, Апелационог суда у Крагујевцу 25. јануара, Апелационог суда у Новом Саду 1. фебруара и Апелационог суда у Нишу 4. фебруара 2019. године.

На састанцима су представљени прелиминарни извештаји о раду судова за 2018. годину, анализа појединачних програма решавања старих предмета и реализације предвиђених мера, нови модел израде програма решавања старих предмета и будућа апликација на веб-сајту Врховног касационог суда о ажурности рада судова (тзв. „правосудни семафор“).

Наведене активности се спроводе уз помоћ пројекта ЕУ за Србију-Подршка Врховном касационом суду, који финансира Европска унија.