Сводна конференција „Изазови у примени ЗИО“

Сводна конференција „Изазови у примени ЗИО“, одржана је 24. новембра 2017. године у Београду, у циљу доприноса ефективној и уједначеној примени Закона о извршењу и обезбеђењу, након пет одржаних округлих столова у току 2017. године.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић обратио се у уводном делу конференције.

На конференцији је представљена публикација која садржи усвојена правна схватања и закључке Грађанског одељења Врховног касационог суда и реферате судија Врховног касационог и Привредног апелационог суда у вези са спорним правним питањима насталим у примени Закона о извршењу и обезбеђењу.

Експерати Савета Европе и Светске банке, представили су систем пресуда Европског суда за људска права о извршном поступку и искуства из земаља региона Централне и Источне Европе у вези са поступањем у извршењу у комуналним предметима.

Конференцији су присуствовале судије основних, виших, привредних, апелационих и Привредног апелационог суда које поступају у извршној материји, представници Коморе јавних извршитеља и представници међународних организација.

Конфернцију је организовао Врховни касациони суд у сарадњи са Канцеларијом Савета Европе у Београду, пројектом “Унапређење ефикасности правосуђа”, који се финансира из фондова ЕУ, пројектима УСАИД-а “Владавина права” и “Подршка пословној заједници”, пројектом “Подршка сектору правосуђа у Србији”, који финансира Мултидонаторски поверенички фонд (МДТФ).