Семинар „Међународна судска пракса у области биоетике: сазнања и предвиђања“

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић и заменик председника Снежана Андрејевић, учествују на семинару на високом нивоу „Међународна судска пракса у области биоетике: сазнања и предвиђања“, који се одржава 5. децембра 2016. године у Европском суду за људска права у Стразбуру.

Семинар „Међународна судска пракса у области биоетике: сазнања и предвиђања“ организује Генерални директорат за људска права и владавину права Савета Европе.