Соња Павловић, судија Врховног касационог суда

Соња Павловић, судија Врховног касационог суда

Соња Павловић, од оца Љубомира, рођена је 1953. године у Крагујевцу. Држављанин је Републике Србије. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 1976. године а правосудни испит положила 1982. године.

Приправничку праксу обављала је код Друштвеног правобраниоца самоуправљања, као и у Општинском, Окружном и Привредном суду у Крагујевцу. Од 10. јануара 1977. године до августа 1988. године радила је код Друштвеног правобраниоца самоуправљања. На функцији судије Општинског суда у Крагујевцу је од јуна 1988. године до маја 1998. године , а судијe Окружног суда у Крагујевцу је од маја 1998. године до краја 2009. године. На дужности судије Апелационог суда у Крагујевцу је од 1. јануара 2010. године до децембра 2013, када је упућена на рад у Врховни касациони суд.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 12. марта 2014. године.

Судија је у кривичној материји.