Споменка Зарић, судија Врховног касационог суда

Споменка Зарић, судија Врховног касационог суда

У Првом општинском суду у Београду била је судијски приправник од јануара 1983. године и у том својству изабрана за председника Радне јединице стручних сарадника и приправника у том суду, а затим од априла 1984. године била је стручни сарадник у истом суду. На функцији судије Првог општинског суда у Београду је од 1986. године. Судија Окружног суда у Београду била је од 1994 .године до 2004. године. За судију Врховног суда Србије изабрана је 2004. године. На тој дужности остала је до краја 2009. године, до почетка рада нових судова. Судија Апелационог суда у Београду била је од јануара 2010. године и председник и судија Грађанског одељења Апелационог суда у Београду, као и члан Редакцијског одбора Билтена Апелационог суда у Београду.

Судија Врховног касационог суда је од 12. марта 2014. године.

Судија је у грађанској материји.

Објавила је низ стручних радова из области грађанског права за Билтен Врховног суда Србије и Врховног касационог суда. Била је предавач и учесник многих стручних семинара.

Стекла је Сертификат о стратешком планирању управљања поступком и Сертификат за поступање у споровима из породичних односа.

Остале активности у области правосуђа: 

 • од 2010. године члан Управног одбора Правосудне академије;
 • од 2005. године члан Консултативног већа европских судија (ССЈЕ) испред Републике Србије;
 • члан Управног одбора Друштва судија Србије од марта 2006. године до јуна 2016. године; 
 • члан Комисије Друштва судија Србије за уставна питања од 17. марта 2004. године и члан Секције за грађанско право од 28. јануара 2004. године;
 • члан радне групе Грађанског одељења Врховног суда Србије која је израдила примедбе и предлоге на радне верзије Закона о судијама, Закона о уређењу судова и Закона о високом савету судства; 
 • учесник бројних стручних скупова у земљи и иностранству (Канада, Италија, Естонија, Португалија, Босна и Херцеговина, Француска); 
 • 2007. године учесник у раду Правне клинике Правног факултета у Београду где је била и предавач на тему „Професионална етика судија и адвоката“, а на основу Протокола о сарадњи Врховног суда Србије и Правног факултета у Београду; 
 • 2006. и 2007. године члан Радне групе Министарства правде за израду нацрта Закона о међународној правној помоћи у грађанским стварима;
 • од 2005 до 2008. године  члан пројектног тима „Вредновање рада судија“; 2005. године члан жирија на традиционалном такмичењу студената правних факултета у Србији у познавању међународног јавног права; 
 • 2005. године учесник на пројекту „Студентска пракса“, у организацији удружења Млади правници Србије, Фонда за отворено друштво и ABA/CEELI; 2004. године ангажована од стране Правосудног центра на обуци и стручном усавршавању судија из области накнаде штете; 
 • од 2002. до 2004. године учесник пројекта „Програм подршке независном и непристрасном судству“, у организацији Међународне комисије правника (ICJ) – Канадска секција и Фонда Центар за демократију; 
 • 1973. године изабрана од стране UNESCO - а за представника бивше СФРЈ на Првој међународној конференцији о образовању омладине и заштити животне средине одржаној у Вашингтону и Чикагу.

Публикације и остали радови:

Учесник у доношењу следећих Мишљења (Opinions) Консултативног већа европских судија:

 • Мишљење број 12 (2009. година) Однос између судија и јавних тужилаца; 
 • Мишљење број 11 (2008. година) Квалитет судских одлука; 
 • Мишљење број 10 (2007. година) Високи савет судства у служби  друштва;
 • Мишљење број 9 (2006. година) Улога националних судија и обезбеђењу делотворне примене међународног и европског права;
 • Мишљење број 8 (2006. година)Улога судија у обезбеђењу заштите људских права у контексту борбе против тероризма; Мишљење број 7 (2005. година) Правосуђе и друштво;
 • коаутор књиге „Вредновање рада судија“ (2007. година).

Стручни радови:

 • „Вредновање квалитета судских одлука“ (2008. година);
 • „Проблеми денационализације у Србији“ (2008. година); 
 • „Суђење у разумном року и квалитет судских одлука“ (2008. година); 
 • „Одговорност судија за накнаду штете“ (2008. година); 
 • „Независност судства и искушења транзиције“ (2007. година);
 •  „У сусрет новом Уставу – правосуђе, дан после“ (2006. година); 
 • „Посебна правила поступка у споровома мале вредности“ (2005. година); 
 • „Смрт странке и ток парничног поступка“ (2002. година).

Страни језици: Говори енглески, француски и шпански језик, користи се италијанским.