Стална поставка фотографија свих председника суда

Поводом 176 годишњице од оснивања Врховног суда Србије, 9. септембра 2022. године у Врховном касационом суду у сали за Општу седницу, отворена је стална поставка фотографија свих председника суда.

Врховни суд основан је указом кнеза Александра Карађорђевића 9. септембра 1846.  године као највиши суд у Кнежевини Србији - Суд коначног, трећег и последњег степена.

Од 1846. године, три пута је мењао назив (Врховни суд, Касациони суд и Врховни касациони суд) и имао 33 председника.

Председници суда:

 1. Стојан Јовановић 1846 - 1849
 2. Јеремија Станојевић 1849 - 1853
 3. Стефан Магазиновић 1853 - 1855
 4. Радован Дамјановић 1855 - 1856
 5. Цветко Рајовић 1856 - 1858
 6. Јефтимије Угричић 1858 - 1860
 7. Ђорђе Петровић 1866 - 1875
 8. Стојан Вељковић 1898 - 1901
 9. Никола Крстић 1876 - 1885
 10. Димитрије Г. Радовић 1885 - 1895, 1903 - 1904
 11. Атанасије Бабовић 1895 - 1896
 12. Ђорђе Стефановић 1896 - 1897
 13. Настас Антоновић 1901 - 1903
 14. Ђорђе Павловић 1904 - 1909
 15. Михаило П. Јовановић 1909 - 1914, 1919 - 1925
 16. Душан Суботић 1925 - 1935
 17. Божидар П. Катанић 1935 - 1936
 18. Русомир М. Јанковић 1936 - 1944
 19. Јован Савковић 1944 - 1945
 20. Витомир Петровић 1945 - 1946
 21. Михаило Ђорђевић 1946 - 1951
 22. Светолик Лазаревић 1951 - 1963
 23. Милош Јовановић 1963 - 1967
 24. Милорад Достанић 1967 - 1974
 25. Миливоје Ковачевић 1974 - 1979
 26. Милан Зечевић 1979 - 1989
 27. Часлав Игњатовић 1990 - 1996
 28. Балша Говедарица 1998 - 2001
 29. Лепосава Карамарковић 2001 - 2003
 30. Соња Бркић 2003 - 2004
 31. Вида Петровић-Шкеро 2005 - 2009
 32. Ната Месаровић 2010 - 2013
 33. Драгомир Милојевић 2013 - 2018