Студенти Правног факултета из Београда посетили Врховни касациони суд

Група студената Правног факултета из Београда, који похађају вежбе из предмета Радно право, посетила је 8. децембра 2016. године Врховни касациони суд.

Председник Грађанског одељења судија Предраг Трифуновић упознао је студенте Правног факултета са организацијом судства у Србији, са посебним освртом на решавање индивидуалних радних спорова. Студенти су имали прилику да учествују у симулацији суђења.

Врховни касациони суд и Правни факултет Универзитета у Београду закључили су Споразум о сарадњи у октобру 2010. године.