Студенти Правног факултета из Гетеборга у посети Врховном касационом суду

Група студената Правног факултета из Гетеборга, посетила је 6. новембра 2017. године Врховни касациони суд.

Заменик председника Врховног касационог суда судија Јанко Лазаревић, упознао је студенте Правног факултета из Гетеборга са развојем правосудног система у Србији, организацијом и надлежностима судова данас и начином рада и надлежностима Врховног касационог суда.