Студенти Правног факултета из Ниша посетили Врховни касациони суд

Група студената Правног факултета из Ниша, посетила је у среду 8. априла 2015. године Врховни касациони суд.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, заменик председника Суда, судија Јанко Лазаревић, заменик председника Суда, судија Снежана Андрејевић и председник Грађанског одељења, судија Предраг Трифуновић упознали су студенте са организацијом, начином рада и надлежностима Врховног касационог суда.