Студенти Правног факултета у Београду посетили Врховни касациони суд

Чланови Студентске организације за међународну сарадњу Правног факултета универзитета у Београду посетили су 8. априла 2022. године Врховни касациони суд.

Председница Врховног касационог суда Јасмина Васовић поздравила је студенте Правног факултета. Заменица председнице судија Биљана Синановић, председница Одељења за заштиту права на суђење у разумном року судија Катaрина Манојловић Андрић и судија Грађанског одељења Драгана Бољевић упознале су студенте са организацијом и надлежностима судова и начином рада и надлежностима Врховног касационог суда.