Студијска посета Италији

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић борави у студијској посети Италији од 12. до 15. септембра 2017. године, у организацији пројекта „Унапређење ефикасности правосуђа“ који финансира Европска унија.

Циљ посете судовима и институцијама Италије јесте упознавање са медијацијом (алтернативним начином решавања спорова) ради унапређења примене медијације у судовима у Србији.