Студијска посета САД

Председник Врховног касационог суда, Драгомир Милојевић и заменик председника суда судија Јанко Лазаревић, бораве од 31. октобра до 7. новембра 2015. године у студијској посети Сједињеним Америчким Државама.

Посету на тему „Примери најбољих пракси у поступању судова“ организује Канцеларија сталног правног саветника Министарства правде САД при Амбасади САД у Београду.

Циљ посете је упознавање представника правосудних институција Републике Србије са надлежним институцијама САД, упознавање и размена искустава са америчким судијама о питањима у вези са ефикасношћу поступања у кривичном поступку, о уједначавању судске праксе, о квалитету израде судских одлука и о казненој политици.