Судија Јасмина Васовић ступила на функцију председника суда

На свечаној Општој седници одржаној 16. априла 2021. године, изабрани председник Врховног касационог суда, судија Јасмина Васовић, ступила је на функцију председника суда.

 

Председника суда, судију Јасмину Васовић Народна скупштина Републике Србије изабрала је 8. априла 2021. године, а заклетву пред посланицима Народне скупштине положила је 13. априла 2021. године.

Високи савет судства је на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео Одлуку о предлогу кандидата Народној скупштини за избор председника Врховног касационог суда.

 

Општа седница Врховног касационог суда на седници одржаној 26. фебруара 2021. године, пружила је једногласну подршку кандидату за председника Врховног касационог суда, судији Јасмини Васовић.

 

Високи савет судства је 23. децембра 2020. године огласио избор председника Врховног касационог суда.