Судије Вишег народног суда Хебеи провинције из Кине посетиле Врховни касациони суд

Судије Вишег народног суда Хебеи провинције из Кине посетиле су 24. октобра 2018. године Врховни касациони суд.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић упознао је судије Вишег народног суда провинције Хебеи из Кине са развојем правосудног система у Србији, организацијом и надлежностима судова данас и начином рада и надлежностима Врховног касационог суда.