Судије Врховног касационог суда на прослави Дана црногорског судства

Председник Кривичног одељења Врховног касационог суда, судија Бата Цветковић и судија Врховног касационог суда Веско Крстајић, учествовали су од 28. до 30. октобра 2015. године, на прослави Дана црногорског судства у Подгорици.

Прославу Дана црногорског судства (29. октобар), организовали су Врховни суд Црне Горе и Удружење судија.