Судије Врховног касационог суда посетиле Савет Европе и Европски суд за људска права

Судије Врховног касационог суда, боравиле су од 30. јуна до 1. јула 2015. године, у студијској посети Савету Европе и Европском суду за људска права у Стразбуру.

Током посете судије Врховног касационог суда су се упознале са функционисањем Европског суда за људска права и другим институцијама Савета Европе.

Делегацију судија су чинили судија Веско Крстајић, руководилац евиденције судске праксе у Кривичном одељењу, судија Бранислава Апостоловић, заменик главног и одговорног уредника Билтена судске праксе, судија Јелена Боровац, судија Лидија Ђукић и судија Јасминка Станојевић.

Посета је реализована у оквиру пројекта Савета Европе “Подршка судству у Србији у примени Европске конвенције о људским правима”, који финансира Краљевина Норвешка.