Судије Врховног суда Републике Северне Македоније у посети Врховном касационом суду

Председница Врховног касационог суда Јасмина Васовић састала се са Делегацијом судија Врховног суда Републике Северне Македоније 7. априла 2022. године у Врховном касационом суду.

Делегацију Врховног суда Републике Северне Македоније чинили су председница суда и председница Грађанског одељења Беса Адеми, председница одељења Судске праксе мр Снежана Бајлозова, председница Кривичног одељења Цветанка Перић и председница Одељења за суђење у разумном року др Мирјана Лазарова Трајковска.

Састанку су присуствовали и заменица председника суда Биљана Синановић, заменик председника суда и председник Грађанског одељења др Драгиша Слијепчевић и судија Кривичног одељења Радмила Драгичевић Дичић.

На састанку се разговарало о организацији и надлежностима врховних судова у Србији и Северној Македонији, уједначавању судске праксе, заштити права на суђење у разумном року и одузимању противправне имовинске користи у кривичном поступку.

Наглашена је спремност за даље унапређење сарадње између највиших судова Србије и Републике Северне Македоније.