Судијски помоћници Вишег суда из Берлина у посети Врховном касационом суду

Група судијских помоћника Вишег суда из Берлина посетила је 18. октобра 2018. године Врховни касациони суд.

Заменик председника Врховног касационог суда и председник Одељења за заштиту права на суђење у разумном року судија Љубица Милутиновић, упознала је судијске помоћнике Вишег суда из Берлина са организацијом и надлежностима судова у Србији и начином рада и надлежностима Врховног касационог суда.