Судијски помоћници посетили Савет Европе и Европски суд за људска права

Судијски помоћници Врховног касационог суда, апелационих судова и Управног суда, боравили су од 7. до 8. јула 2015. године, у студијској посети Савету Европе и Европском суду за људска права у Стразбуру.

Током посете судијски помоћници из Србије, су се упознали са организацијом и функционисањем Европског суда за људска права и других институција Савета Европе.

У оквиру посете, судијским помоћницима је представњен начин рада Одељења за извршавање пресуда Европског суда за људска права с посебним нагласком у погледу Србије, Истражног одељења – методе праћене развојем у судској пракси, Комесара за људска права, Европске комисије против расизма и нетолеранције и Европског комитета за превенцију тортуре. Судијски помоћници су се сусрели са Бранком Лубардом, судијом Европског суда за људска права, упознали са судском праксом Суда из 2014. године и присуствовали брифингу о предмету и рочишту Великог већа Европског суда за људска права.

На крају посете је истакнут значај едукације судијских помоћника у даљим корацима у процесу уједначавања судске праксе.

Посета је реализована у оквиру пројекта Савета Европе “Подршка судству у Србији у примени Европске конвенције о људским правима”, који финансира Краљевина Норвешка, у организацији Савета Европе – Генерални Директорат за људска права и владавину права, Директорат за људска права и Одсек за имплементацију људских права на национланом нивоу.