Тематски састанак председника привредних судова Србије

Тематски састанак „Стечај банака и других финансијских организација и повреда права на суђење у разумном року у стечајним поступцима, Пракса Европског суда за људска права у Стразбуру у стечајним поступцима и пракса привредних судова“ одржан је 1. и 2. септембра 2021. године у Вршцу.

Председница Врховног касационог суда Јасмина Васовић и судије Грађанског одељења учествовале су на састанку.

Тематски састанак председника привредних судова Србије организовао је Привредни апелациони суд.