Упутство о раду одељења судске праксе апелационих судова

Радна група у чијем раду су учествовале судије Врховног касационог суда, председници апелационих судова и председници и судије судова републичког ранга, а којом је председавао председник Врховног касационог суда и Високог савета судства Драгомир Милојевић, усвојила је Нацрт заједничког Упутства о раду одељења судске праксе апелационих судова, током радионице одржане од 26. до 28. јануара 2017. године у Шапцу.

Циљ Упутства је уједначавање рада и ближе уређење послова који се обављају у одељењима судске праксе апелационих судова.

Рад радне групе подржао је пројекат Европске уније „Унапређење ефикасности правосуђа“.