Уредба о начину учешћа оптуженог на главном претресу у кривичном поступку

Уредба о начину учешћа оптуженог на главном претресу у кривичном поступку који се одржава за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године