Врховни касациони суд прославио је јубилеј - 170 година од оснивања највишег суда

Врховни касациони суд прославио је јубилеј - 170 година од оснивања највишег суда, 9. октобра 2016. године на Годишњем  саветовању  судија „Судијски дани - 2016“ у Врњачкој Бањи.