Годишње саветовање судија Републике Србије „Судијски дани - 2015“

Годишње саветовање судија Републике Србије, у организацији Врховног касационог суда, одржано је од 14. до 17. октобра 2015. године у Врњачкој Бањи.