Годишње саветовање судија Републике Србије „Судијски дани 2017“

Годишње саветовање судија Републике Србије „Судијски дани 2017“, у организацији Врховног касационог суда, одржано је од 5. до 7. октобра 2017. године у Врњачкој Бањи.