Припреме за примену Закона о заштити права на суђење у разумном року

Врховни касациони суд уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, организовао је састанак председника и судија Врховног касационог суда са председницима свих судова на територији Републике Србије, поводом почетка примене Закона о заштити права на суђење у разумном року, 22. децембра 2015. године у Београду.