Јавне набавке

Обавештавамо Вас да Врховни касациони суд, као Наручилац, спроводи поступак јавне набавке мале вредности за агенцијске услуге, у вези са организацијом Саветовања судија Србије на Златибору, које ће бити одржано у термину од 09. до 11. октобра 2011. године.

На основу члана 69. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 116/08)  

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД, 11000 Београд, Немањина 9, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање понуда у поступку јавне  набавке добара мале вредности број 3/2012

Pages